Naam instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Naam

DWH_FAT_DROI

Geldigheidsperiode

01/01/2013 - 31/12/2016

Coverage/scope

Bevat de informatie over de dodelijke ongevallen.

Periodiciteit

De informatie wordt geregistreerd naarmate de aangiften ingediend worden. Het FAO levert jaarlijks een bestand.

Observatie eenheid

De basiseenheid is het dossier met betrekking tot de aangifte van een arbeidsongeval.

Structuur

/

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Links

/