Variabele: Ingangsdatum rustpensioen partner

Een verbetering voorstellen

Naam

Ingangsdatum rustpensioen partner

Afkorting

ingangsdatum_rustp_partner

Thema

Pensioenen

Definitie/omschrijving

De eerste ingangsdatum van de opneming van het pensioen door de overleden partner. 

Bron

DWH_INASTI_PB_OVERLEVINGSPENSIOEN

Instelling

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Geldigheidsperiode

01/01/2015 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De variabele is enkel van toepassing indien het pensioen van de overleden echtgenoot reeds werd uitbetaald (afgeleide 1 op variabele 'overlevingspensioentype').

Internationale compatibiliteit

/