Variabele: Meta-informatie gedecentraliseerde werkgever

Een verbetering voorstellen

Naam

Meta-informatie gedecentraliseerde werkgever

Afkorting

ChgLuEmp

Thema

Werkgever

Definitie/omschrijving

Beschrijving van de origine van de geleverde informatie. Indien de werkgever gedecentraliseerd is en de info voor WrLocalUnit zelf aangeleverd heeft via de oorspronkelijke aangifte dan krijgt deze variabele waarde '0'. Wanneer deze later is toegevoegd op basis van een voorgaande decentralisatie, waarde '2'. In dit geval, wanneer er over de huidige periode niets geweten is maar wel over de perioden ervoor, wordt de meegedeelde data van de afgelopen kwartalen geëxtrapoleerd. Is er helemaal geen informatie voorhanden die een indicatie kan geven voor de toewijzing. Dan krijgt deze waarde '1' en gebeurt de toekenning op basis van een random toewijzingsprocedure. Is de werkgever gecentraliseerd dan krijgt hij eveneens waarde '0'. Aanpassingen dienen er te gebeuren daar er bij de aangifte enkele anomalieën kunnen optreden. Zo kan er bijvoorbeeld geen vestigingsnummer opgegeven zijn. Of slechts voor een deel van het personeel. Tevens kan er ook een foutief vestigingsnummer opgegeven zijn, bijvoorbeeld van een stopgezette vestigingseenheid of een nummer behorend tot een andere onderneming. Daarenboven kan er ook verwarring ontstaan doordat werkgevers met werknemers op één enkele plaats niet verplicht zijn de vestigingseenheid te vermelden. Ook al zijn er meerdere vestigingseenheden in KBO.

Bron

DWH_ONSS_StatbaseD

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/04/2007 - 30/06/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Door de nodige aanpassingen die na aangifte zijn gebeurd, en dan vooral de random toewijzing, moet er rekening gehouden worden met een beperktere betrouwbaarheid. Zeker indien er onderzoek gaat gedaan worden naar topics als woon-werkverkeer.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0Gecentraliseerde werkgever of gedecentraliseerd en zelf aangegeven in aangegeven in oorspronkelijke aangifte 01/04/2007 - 30/06/2016
1Gewijzigd door RSZ op basis van random toewijzingsprocedure 01/04/2007 - 30/06/2016
2Gewijzigd door RSZ op basis van vorige decentralisatie 01/04/2007 - 30/06/2016