Variabele: Percentage hulp van derden dat voorbehouden wordt

Een verbetering voorstellen

Naam

Percentage hulp van derden dat voorbehouden wordt

Afkorting

Taux_at_reserve

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

Percentage hulp van derden dat voorbehouden wordt door de verzekeraar in afwachting van een definitieve beslissing.

Bron

/

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

/

Bijzonderheden/opmerkingen

Van 0 tot 10.000 uitgedrukt in honderdsten van %.

Internationale compatibiliteit

/