Variabele: Artikel van gezinshoofd

Een verbetering voorstellen

Naam

Artikel van gezinshoofd

Afkorting

Artikel_gezinshoofd

Thema

Persoonsgegevens

Definitie/omschrijving

Deze variabele beschrijft het artikel van gezinshoofden.

Bron

DWH_ONEm_FIN_DROIT_ART36

Instelling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Geldigheidsperiode

01/01/2015 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1Werknemer met gezinlast - echtgenoot(e) zonder inkomen 01/01/2015 - ∞
2Werknemer met gezinlast - kinderen + kinderbijslag 01/01/2015 - ∞
3Werknemer met gezinlast - kinderen zonder inkomen 01/01/2015 - ∞
4Werknemer met gezinlast - kinderen + kinderbijslag - derde zonder inkomen 01/01/2015 - ∞
5Werknemer met gezinlast - kinderen en/of derde zonder inkomen 01/01/2015 - ∞
6Werknemer met gezinlast - werknemer met recht aanvullende vergoeding ingevolge nachtprestatie (CAO46) 01/01/2015 - ∞ Collective arbeidsovereenkomst n°46 voor ploegenarbeid met nachtprestaties: http://www.cnt-nar.be/CAO-COORD/cao-046.pdf
7Alleenwonende die onderhoudsgeld betaalt 01/01/2015 - ∞
8Alleenwonende wiens echtgenoot die in toepassing art 221 van het BW gemachtigd werd door derden versschuldig sommen te ontvangen 01/01/2015 - ∞ Artikel 221 van het Burgerlijke Wetboek: http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1804032130&table_name=wet
9Werknemers bedoeld in artikel 28&3 van het KB 01/01/2015 - ∞
10Werknemer met gezinslast dat samenwoont met gepensioneerde ascendenten 01/01/2015 - ∞
11Werknemer met gezinlast - partner zonder inkomen 01/01/2015 - ∞
13Inkomen kind geneutraliseerd 01/01/2015 - ∞
14Werknemer met gezinlast - regelmatige samenwoonst met kinderen - co-ouderschap 01/01/2015 - ∞
15Afschaffing vervaldatum - 20 jaar nachtarbeid 110&1F - SABENA 110&1L 01/01/2015 - ∞
16Geen info of niet toepassing 01/01/2015 - ∞