Variabele: Populatie definitie DWH 1 en 2

Een verbetering voorstellen

Naam

Populatie definitie DWH 1 en 2

Afkorting

Populatie_DWH_1_en_DWH_2

Thema

Persoonsgegevens

Definitie/omschrijving

De variabele bevat alle personen die behoren tot de populatie van tewerkstellingsgraad DWH 1 en 2.

Bron

DWH_BCSS_Emploi

Instelling

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De populatie van tewerkstellingsgraad DWH 1 en 2 bestaat uit alle personen die wonen in een privé-huishouden in België, met uitzondering van de personen in het wachtregister.

Meer informatie over de constructie van de tewerkstellingsgraden kan u terugvinden in deze methodologische nota (Tewerkstellingsgraad DWH AM&SB).

Internationale compatibiliteit

/