Variabele: Datum van beslissing van de sanctie

Een verbetering voorstellen

Naam

Datum van beslissing van de sanctie

Afkorting

DATE_CRE

Thema

Sancties

Definitie/omschrijving

In de variabele wordt aangeduid wanneer de beslissing tot sanctie werd genomen.

Zie bijlage4 voor een overzicht van de motieven en types van sancties.

Bron

DWH_ONEM_Sanctions_VI

Instelling

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Geldigheidsperiode

01/01/2016 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/