Variabele: OCMW-steun niveau 2

Een verbetering voorstellen

Naam

OCMW-steun niveau 2

Afkorting

groep_niveau2

Thema

Activering door het OCMW - Maatschappelijke integratie en maatschappelijke hulp

Definitie/omschrijving

Het type OCMW-steun op het tweede niveau. Deze variabele bouwt verder op het initiële onderscheid van het type OCMW-steun tussen het Recht op Maatschappelijke Integratie (wet van 26 mei 2002) en Recht op Maatschappelijke Hulp (wet van 2 april 1965) en geeft specifiekere categorieën van OCMW-steun weer.

Zie bijlage1 voor een overzicht van het Recht op Maatschappelijke Integratie (wet van 26 mei 2002). Zie bijlage2 voor een overzicht van het Recht op Maatschappelijke Hulp (wet van 2 april 1965). Zie bijlage3 voor een overzicht van de gehanteerde classificatie.

Bron

DWH_SPPIS_Soutien_CPAS

Instelling

POD Maatschappelijke Integratie

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - ∞

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Het Recht op Maatschappelijke Integratie wordt toegekend aan de personen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen en die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven, dus ook aan de personen met een buitenlandse nationaliteit die in dat register zijn ingeschreven. Sommige personen die ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister of in het wachtregister hebben echter Recht op Maatschappelijke Integratie. Dit is het geval voor de personen die tot één van de volgende categorieën behoren: (1) burger van de Europese Unie of persoon die hem begeleidt in het kader van een gezinshereniging en die beschikt over een verblijfsvergunning van meer dan 3 maanden; (2) erkende staatloze, (3) erkende vluchteling. De eerste categorie van personen kan voorkomen in het vreemdelingenregister maar niet in het wachtregister. De tweede en derde categorie kunnen zowel in het vreemdelingenregister als in het wachtregister voorkomen.

Het Recht op Maatschappelijke Hulp wordt toegekend aan de personen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen en die in het vreemdelingenregister of in het wachtregister zijn ingeschreven.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
1Recht op Maatschappelijke Integratie - Leefloon 01/01/2003 - ∞
2Recht op Maatschappelijke Integratie - Tewerkstelling 01/01/2003 - ∞
3Recht op Maatschappelijke Integratie - Premie dakloze 01/01/2003 - ∞
4Recht op Maatschappelijke Integratie - Overige 01/01/2003 - ∞
5Recht op Maatschappelijke Hulp - Financiële hulp 01/01/2003 - ∞
6Recht op Maatschappelijke Hulp - Tewerkstelling 01/01/2003 - ∞
7Recht op Maatschappelijke Hulp - Medische kosten 01/01/2003 - ∞
8Recht op Maatschappelijke Hulp - Premie dakloze 01/01/2003 - ∞
9Recht op Maatschappelijke Hulp - Overige 01/01/2003 - ∞