Bron DWH_AHOVOKS_LED

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen

Naam

DWH_AHOVOKS_LED

Geldigheidsperiode

01/01/2000 - ∞

Coverage/scope

Het bestand bevat de gegevens van LED, de Leer- en ErvaringsbewijzenDatabank. LED is een databank die gegevens van kwalificatiebewijzen (diploma's, certificaten, getuigschriften, ervaringsbewijzen,...) verzamelt. De kwalificatiebewijzen worden uitgereikt door een aantal Vlaamse instellingen en hebben enkel betrekking op de Vlaamse Gemeenschap. Na uitreiking worden de bewijzen onmiddellijk in LED opgenomen.

Meer specifiek bestaat LED uit: (1) diploma's, (studie)getuigschriften, attesten en certificaten Secundair Onderwijs (vanaf schooljaar 2001-2002), (2) diploma's en getuigschriften Hoger onderwijs (vanaf academiejaar 1999-2000), (3) getuigschriften, diploma's en (deel)certificaten Volwassenenonderwijs (vanaf 1 april 2013), (4) officiële leerbewijzen VDAB (1994), (5) diploma's en getuigschriften Syntra Vlaanderen (vanaf 2002/vanaf 2011 met garantie op volledigheid), en (6) ervaringsbewijzen (vanaf 2006).

LED bevat gegevens van kwalificatiebewijzen zoals bijvoorbeeld de naam van de opleiding en de instelling waar het kwalificatiebewijs werd behaald, de datum van uitreiking enzovoort. LED bevat alleen gegevens en geen digitale versie van papieren kwalificatiebewijzen.

De leveranciers van de LED-databank zijn:

  • Het Vlaams Ministerie van Onderwijs Vorming
  • Agentschap voor Onderwijsdiensten: Secundair onderwijs (AgoDI)
  • Het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen: Hoger onderwijs en Volwassenenonderwijs (AHOVOS)
  • De Vlaamse dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleidingen (VDAB):
  • Alle getuigschriften die de VDAB heeft uitgereikt in het kader van opleidingen die je er gevolgd hebt.
  • Daarnaast registreert de VDAB ook informatie over de Ervaringsbewijzen uitgereikt door het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) (voorheen Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie (VSAWSE)
  • Syntra Vlaanderen
  • Syntra Vlaanderen registreert de leerbewijzen die door Syntra Vlaanderen zelf worden uitgereikt (in het kader van de leertijd en de ondernemersopleiding).

In de toekomst wordt de databank verder uitgebreid met gegevens uit het NARIC (gelijkwaardigheid buitenlandse diploma's) en de Examencommissie van het voltijds secundair onderwijs (Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming - Vlaams Ministerie van Onderwijs Vorming)

De LED is opgericht bij artikel 20 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur. Het Agentschap voor Kwaliteitszorg in Onderwijs en Vorming is bevoegd voor het beheer van de databank.

Periodiciteit

De opleidingsgegevens worden eenmaal per jaar ingelezen en blijven gedurende dat jaar ongewijzigd.

Observatie eenheid

De observatie-eenheid is het individu (houder van diploma of getuigschrift).

Structuur

/

Bijzonderheden/opmerkingen

De populatie omvat personen die een of meerdere kwalificatiebewijzen behaald hebben bij een van de bovengenoemde instellingen. Iemand dat zijn of haar kwalificatiebewijzen gehaald heeft vóór bovenstaande periodes zit niet in het databestand.

Links

http://www.ond.vlaanderen.be/LED