Variabele: Gepresteerde dagen 3

Een verbetering voorstellen

Naam

Gepresteerde dagen 3

Afkorting

P_dg300

Thema

Arbeidsprestatie, Arbeidsvolume

Definitie/omschrijving

Som van alle dagen met een prestatiecode 3, dus niet alleen van de dagen waarvoor de belangrijkste prestatiecode 3 van toepassing is (zie variabele 'Barb300')

Bron

DWH_ONSSAPL_Statplus_PPO

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2004

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/