Variabele: Gepresteerde dagen 1b

Een verbetering voorstellen

Naam

Gepresteerde dagen 1b

Afkorting

p_dg100b

Thema

Arbeidsprestatie, Arbeidsvolume

Definitie/omschrijving

Som van alle dagen met een prestatiecode 1b, dus niet alleen van de dagen waarvoor de belangrijkste prestatiecode 1b van toepassing is (zie variabele 'Barb100b').

Bron

DWH_ONSSAPL_Statplus_PPO

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 31/12/2004

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/