Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Arbeidsongeschiktheidpercentage DISPRC 01/01/1954 - ∞
Begindatum P_STRD 01/01/1954 - ∞
Einddatum P_ENDD 01/01/1954 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/1954 - ∞
Loopbaancode CARCOD 01/01/1954 - ∞
Loopbaanjaar I_YEAR 01/01/1954 - ∞
Reductiecode REDCOE 01/01/1954 - ∞
Specifieke datum P_SPEC 01/01/1954 - ∞
Toekenningscode GRTCODE 01/01/1954 - 31/12/2005
Werkgeversnummer PRONBR 01/01/1954 - ∞