Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Aansluitingsdatum Begin 01/03/2020 - 31/07/2021
Beroepscode Beroep 01/03/2020 - 31/07/2021
Bijdragecategorie Bijdragecategorie 01/03/2020 - 31/07/2021
Hoedanigheid Hoedanigheid 01/03/2020 - 31/07/2021
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/03/2020 - 31/07/2021
Inkomen Inkomen 01/03/2020 - 31/07/2021
Kwartaal van vrijstelling Kwartaal 01/03/2020 - 31/07/2021
Rechtsvorm Rechtsvorm 01/03/2020 - 31/07/2021
Refertejaar inkomen Inkomstenjaar 01/03/2020 - 31/07/2021
Stopzettingsdatum Einde 01/03/2020 - 31/07/2021