Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Aantal eenheden van loopbaan aantal_eenheden_loopbaan 01/01/2015 - ∞
Aantal jaren vervroeging aantal_jaren_vervroeging 01/01/2015 - ∞
Aantal kwartalen vrijstelling van bijdragen aantal_kw_vrijst_bijdrage 01/01/2015 - ∞
Bedrag bij vermindering na eenheid van loopbaan bedrag_vermind_na_eenheid 01/01/2015 - ∞
Bedrag minimumpensioen bedrag_mp 01/01/2015 - ∞
Bedrag pensioen zelfstandigenstelsel bedrag_zelf_final 01/01/2015 - ∞
Duur van de periodes van bijberoep duur_periodes_bijberoep 01/01/2015 - ∞
Eerste ingangsdatum eerste_ingangsdatum 01/01/2015 - ∞
Forfaitair bedrag forfaitair_bedrag 01/01/2015 - ∞
Forfaitaire teller forfaitaire_teller 01/01/2015 - ∞
Geïndexeerd bedrag minimumpensioen bedrag_MP_geïndexeerd 01/01/2015 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2015 - ∞
Index Index 01/01/2015 - ∞
Jaren vereist volledige loopbaan jaren_vereist_voll_loopbaan 01/01/2015 - ∞
Percentage alleenstaande of gezin gezin_alleenst 01/01/2015 - ∞
Proportioneel bedrag proportionele_bedrag 01/01/2015 - ∞
Proportionele teller proportionele_teller 01/01/2015 - ∞
Teller zelfstandige teller_zelf 01/01/2015 - ∞
Teller zelfstandige voor berekening eenheid loopbaan teller_zelf_eenheid_loopbaan 01/01/2015 - ∞
Zelfstandigenpensioen na eenheid van loopbaan bedrag_zelf_na_eenheid_inkom 01/01/2015 - ∞
Zelfstandigenpensioen voor eenheid loopbaan bedrag_zelf_voor_eenheid 01/01/2015 - ∞