Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Aantal dagen eenheid van loopbaan aantal_dagen_eenheid_loopbaan 01/01/2015 - ∞
Aantal jaren vervroegd pensioen nbr_an_valables_anticip 01/01/2015 - ∞
Aantal jaren vervroeging aantal_jaren_vervroeging 01/01/2015 - ∞
Aantal kwartalen vrijstelling van bijdragen aantal_kw_vrijst_bijdrage 01/01/2015 - ∞
Art. 19 openbaar stelsel fractie surplus maximum tlr_art19_ob 01/01/2015 - ∞
Art. 19 werknemers, buitenland, supranationaal fractie surplus maximum tlr_art19_wk_buit_supra 01/01/2015 - ∞
Art. 60 bedrag < forfait ob art60_bedr_lt_forf_ob 01/01/2015 - ∞
Art. 60 bedrag < forfait wk+buit.+supra art60_bedr_lt_forf_wk_bt_supra 01/01/2015 - ∞
Art. 60 bedrag >= forfait pp art60_bedr_ge_forf_pp 01/01/2015 - ∞
Art. 60 bedrag >= forfait wk+buit.+supra art60_bedr_ge_forf_wk_bt_supra 01/01/2015 - ∞
Art. 60 omgerekend bedrag ob art60_omgerek_bedr_ob 01/01/2015 - ∞
Art. 60 omgerekend bedrag wk+buit+supra art60_omgerek_bedr_wk_bt_supra 01/01/2015 - ∞
Art. 60 openbaar stelsel omgerekend bedrag tlr_art60_ob 01/01/2015 - ∞
Art. 60 werknemers, buitenland en supranationaal omgerekend bedrag tlr_art60_wk_buit_supra 01/01/2015 - ∞
Bedrag bij vermindering na eenheid van loopbaan bedrag_vermind_na_eenheid 01/01/2015 - ∞
Bedrag minimumpensioen bedrag_mp 01/01/2015 - ∞
Bedrag pensioen openbaar stelsel bedrag_openbaar 01/01/2015 - ∞
Bedrag pensioen werknemersstelsel bedrag_wn 01/01/2015 - ∞
Bedrag pensioen zelfstandigenstelsel bedrag_zelf_final 01/01/2015 - ∞
Duur van de periodes van bijberoep duur_periodes_bijberoep 01/01/2015 - ∞
Eerste ingangsdatum eerste_ingangsdatum 01/01/2015 - ∞
Forfaitair bedrag forfaitair_bedrag 01/01/2015 - ∞
Forfaitair bedrag gezin bedrag_forfait_gezin 01/01/2015 - ∞
Forfaitaire teller forfaitaire_teller 01/01/2015 - ∞
Geïndexeerd bedrag minimumpensioen bedrag_MP_geïndexeerd 01/01/2015 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2015 - ∞
Index Index 01/01/2015 - ∞
Indicator minimumpensioen ind_mp 01/01/2015 - ∞
Indicator minimumpensioen 2/3 ind_mp_23_lb 01/01/2015 - ∞
Indicator minimumpensioen lange loopbaan ind_mp_lange_lb 01/01/2015 - ∞
Indicator omgerekend bedrag openbaar stelsel ind_art60_ob 01/01/2015 - ∞
Indicator omgerekend bedrag werknemers, buitenland en supranationaal ind_art60_wk_buit_supra 01/01/2015 - ∞
Jaren vereist volledige loopbaan jaren_vereist_voll_loopbaan 01/01/2015 - ∞
Pensioen zelfstandigen na minimumpensioen bedrag_zelf_na_min 01/01/2015 - ∞
Percentage alleenstaande of gezin gezin_alleenst 01/01/2015 - ∞
Proportioneel bedrag proportionele_bedrag 01/01/2015 - ∞
Proportionele teller proportionele_teller 01/01/2015 - ∞
Teller openbaar teller_openbaar 01/01/2015 - ∞
Teller werknemer teller_wn_voll 01/01/2015 - ∞
Teller werknemer minimumpensioen 2/3 teller_wn_gebruikt_MP_23 01/01/2015 - ∞
Teller zelfstandige teller_zelf 01/01/2015 - ∞
Teller zelfstandige voor berekening eenheid loopbaan teller_zelf_eenheid_loopbaan 01/01/2015 - ∞
Zelfstandigenpensioen na eenheid van loopbaan bedrag_zelf_na_eenheid_inkom 01/01/2015 - ∞
Zelfstandigenpensioen voor eenheid loopbaan bedrag_zelf_voor_eenheid 01/01/2015 - ∞