Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Insz begunstigde basiskinderbijslag INSZ_begunst_basis 01/01/2019 - ∞
Insz begunstigde pleegzorgtoeslag INSZ_begunst_pleegz 01/01/2019 - ∞
Insz begunstigde sociale toeslag INSZ_begunst_soctoesl 01/01/2019 - ∞
Insz begunstigde sommendelegatie INSZ_begunst_som 01/01/2019 - ∞
Insz rechtgevend kind INSZ_kind 01/01/2019 - ∞
Rechtsperiode Rechtsperiode 01/01/2019 - ∞