Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Aard van de periode type_periode 01/01/1956 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/1956 - ∞
Inkomen voor berekening pensioen van de zelfstandige inkomen_pensioen 01/01/1956 - ∞
Jaar van aangifte van de sociale bijdrage jaar_kwartaal 01/01/1956 - ∞
Reële inkomen van de zelfstandige inkomen_reeel 01/01/1956 - ∞
Referentiejaar van het inkomen Ref_jaar 01/01/1956 - ∞
Sociaal verzekeringsfonds sociaal_verzfonds 01/01/1956 - ∞