Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Aansluitingsnummer Wgancd 01/01/1997 - 31/12/2004
Belangrijkste prestatiecode 0 Barb000 01/01/1997 - 31/12/2004
Belangrijkste prestatiecode 1a Barb100a 01/01/1997 - 31/12/2004
Belangrijkste prestatiecode 1b Barb100b 01/01/1997 - 31/12/2004
Belangrijkste prestatiecode 2 Barb200 01/01/1997 - 31/12/2004
Belangrijkste prestatiecode 3 Barb300 01/01/1997 - 31/12/2004
Bezoldigingscode Bezocd 01/01/1997 - 31/12/2004
Bijdrageplichtige loonmassa Lmasamt 01/01/1997 - 31/12/2004
Dagloon Saljrs 01/01/1997 - 31/12/2004
Dimensie Codimp 01/01/1997 - 31/12/2004
Functie Funccd 01/01/1997 - 31/12/2004
Genre Genrecd 01/01/1997 - 31/12/2004
Gepresteerde dagen 0 P_dg000 01/01/1997 - 31/12/2004
Gepresteerde dagen 1a p_dg100a 01/01/1997 - 31/12/2004
Gepresteerde dagen 1b p_dg100b 01/01/1997 - 31/12/2004
Gepresteerde dagen 2 P_dg200 01/01/1997 - 31/12/2004
Gepresteerde dagen 3 P_dg300 01/01/1997 - 31/12/2004
Gepresteerde uren 0 P_ur000 01/01/1997 - 31/12/2004
Gepresteerde uren 1a P_ur100a 01/01/1997 - 31/12/2004
Gepresteerde uren 1b P_ur100b 01/01/1997 - 31/12/2004
Gepresteerde uren 2 P_ur200 01/01/1997 - 31/12/2004
Gepresteerde uren 3 P_ur300 01/01/1997 - 31/12/2004
Hoofdprestatie Hoofdprestatie 01/01/1997 - 31/12/2004
Hoofdprestatie per werkgever Hoofdprestatie_werkgever 01/01/1997 - 31/12/2004
Indicatorveld arbeidsprestatie R_exclus 01/01/1997 - 31/12/2004
Juridische werkgever Wgjrcd 01/01/1997 - 31/12/2004
Maatman Actimman 01/01/1997 - 31/12/2004
Nace - code Nacecd 01/01/2003 - 31/12/2004
Nace - code Nacecd 01/01/1997 - 31/12/2002
Nace-code Codnac 01/01/2003 - 31/12/2004
Nace-code Codnac 01/01/1997 - 31/12/2002
Percentage deeltijdarbeid Tauxpt 01/01/1997 - 31/12/2004
Prestatietype T-prest 01/01/1997 - 31/12/2004
Socialezekerheidsbijdragen Bijdr 01/01/1997 - 31/12/2004
Statuut functie Stfncd 01/01/1997 - 31/12/2004
Type bezoldigingscode 2 Tb2 01/01/1997 - 31/12/2004
Uren volgens contract Actiwerk 01/01/1997 - 31/12/2004
Verbrekingsvergoedingen Preavi 01/01/1997 - 31/12/2004
Vestigingsplaats Insemp 01/01/1997 - 31/12/2004
Vte excl. gelijkgestelde dagen Vte 01/01/1997 - 31/12/2004
Vte incl. gelijkgestelde dagen Activte 01/01/1997 - 31/12/2004
Werknemerscategorie Wcatcd 01/01/1997 - 31/12/2004
Werkplaats Gemecd 01/01/1997 - 31/12/2004