Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Bedrag van de bijdragevermindering Deductionamount 01/01/2017 - ∞
Berekeningsbasis bijdragevermindering DeductionCalculationBasis 01/01/2017 - ∞
Fgtype FGType 01/01/2017 - ∞
Munteenheid Devise 01/01/2017 - ∞
Opgesplitste vermindering DividedDeduction 01/01/2017 - ∞
Verminderingscode Deductioncode 01/01/2017 - ∞