Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Datum van beslissing van de sanctie DATE_CRE 01/01/2002 - 31/12/2015
Datum van inwerkingtreding van de sanctie DATE_DEB 01/01/2002 - 31/12/2015
Duur van de uitsluitingsperiode SEMAINES 01/01/2002 - 31/12/2015
Reden van de sanctie REGROUP 01/01/2002 - 31/12/2015
Referentiemaand refmaand 01/01/2002 - 31/12/2015