Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Aanvangsdatum betalingsperiode Aanvangsdatum_betalingsperiode 01/01/1997 - ∞
Allowancecode Code3 01/01/1997 - ∞
Allowancetype Code2 01/01/1997 - ∞
Bedrag uitkering Bedrag 01/01/1997 - ∞
Begindatum ziekte Begindatumziekte 01/01/1997 - ∞
Code uitkering Betalingscode 01/01/1997 - 31/12/2017
Code uittreden Uittredingscodes 01/01/1997 - 31/12/2017
Einddatum betalingsperiode Einddatum_betalingsperiode 01/01/1997 - ∞
Einddatum invaliditeit Einddatum_invaliditeit 01/01/1997 - ∞
Familysituation Code1 01/01/1997 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/1997 - ∞
Incapacitycategory Code 01/01/1997 - ∞
Kwartaal van indiening kwart_bron 01/01/1997 - ∞
Stelsel Stelsel 01/01/1997 - ∞
Uitkeringsdagen Vergoede_dagen 01/01/1997 - ∞
Uittredingscode ExitCodeID 01/01/1997 - ∞