Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Begindatum b_inval 01/01/2016 - ∞
Datum herval d_relapse 01/01/2016 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/1997 - ∞
Regime Regime 01/01/2016 - ∞