Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Basisloon basisloon 01/01/2001 - 31/12/2016
Bedrag bedrag 01/01/2001 - 31/12/2016
Bedrag van de subrogatie Bedrag_subrogatie 01/01/2007 - 31/12/2016
Begindatum van de arbeidsongeschiktheid beg_ongeschiktheid_datum 01/01/2001 - 31/12/2016
Begindatum van de periode beg_periode_datum 01/01/2001 - 31/12/2016
Beroep beroep_code 01/01/2001 - 31/12/2016
Code "indiener" van de aanvraag indiener_code 01/01/2001 - 31/12/2016
Code aard van de beslissing aard_beslissing_code 01/01/2001 - 31/12/2016
Datum van de aanvraag verzoekschrift_datum 01/01/2001 - 31/12/2016
Datum van de beslissing beslissing_datum 01/01/2001 - 31/12/2016
Dossiernummer Dossiernummer 01/01/2001 - 31/12/2016
Einddatum stopzettings_datum 01/01/2001 - 31/12/2016
Einddatum van de periode end_periode_datum 01/01/2001 - 31/12/2016
Geboortedatum geboorte_datum 01/01/2001 - 31/12/2016
Geslacht geslacht 01/01/2001 - 31/12/2016
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2001 - 31/12/2016
Indexering van de vergoeding Index_uitkering 01/01/2001 - 31/12/2016
Indicatorveld beroepsziekte R_Exclus 01/01/2001 - 31/12/2016
Ongeschiktheidspercentage percentage_c 01/01/2001 - 31/12/2016
Overlijdensdatum overlijden_datum 01/01/2001 - 31/12/2016
Pathologie pathologie_code 01/01/2001 - 31/12/2016
Periodiciteit Soort_periode 01/01/2001 - 31/12/2016
Soort uitkering Soort_uitkering 01/01/2001 - 31/12/2016
Stelsel mijnwerkers Stelsel 01/01/2007 - 31/12/2016
Subrogatie subrogatie 01/01/2001 - 31/12/2006
Volgnummer van de ziekte Rang 01/01/2007 - 31/12/2016
Werkgever werkgever_code 01/01/2001 - 31/12/2016