Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Aanmaakdatum date_creation 01/01/2017 - ∞
Nummer van het ongeval bij het fao NRACCF 01/01/2017 - ∞
Percentage blijvende arbeidsongeschiktheid Taux_ip 01/01/2017 - ∞