Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Basisbedrag voor de hulp van derden Montant_aide_de_tiers 01/01/2017 - ∞
Basisloon blijvende arbeidsongeschiktheid Salaire_de_base 01/01/2017 - ∞
Basisloon tijdelijke arbeidsongeschiktheid Salaire_de_base_IT 01/01/2017 - ∞
Bedrag blijvende arbeidsongeschiktheid Montant_ip 01/01/2017 - ∞
Bedrag van de begrafeniskosten Montant_frais_funeraires 01/01/2017 - ∞
Bedrag van de gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid Montant_itp 01/01/2017 - ∞
Bedrag van de gerechtelijke kosten en expertisekosten Montant_frais_judiciaires 01/01/2017 - ∞
Bedrag van de interesten en boetes Montant_frais_interet_et_amende 01/01/2017 - ∞
Bedrag van de medische kosten Montant_frais_medicaux 01/01/2017 - ∞
Bedrag van de prothesekosten Montant_frais_prothese 01/01/2017 - ∞
Bedrag van de teruggewonnen technische lasten Montant_charges_techn_recup 01/01/2017 - ∞
Bedrag van de verplaatsingskosten Montant_frais_de_deplacement 01/01/2017 - ∞
Bedrag van de volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid Montant_itt 01/01/2017 - ∞
Bedrag van het loonverlies Montant_perte_salariale 01/01/2017 - ∞
Code jaar van uitbetaling Code_annee_paiement 01/01/2017 - ∞
Duur van de tijdelijke gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid Duree_itp 01/01/2017 - ∞
Duur van de volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid Duree_itt 01/01/2017 - ∞
Jaar van het ongeval Annee_accident 01/01/2017 - ∞
Nummer van het ongeval bij het fao NRACCF 01/01/2017 - ∞
Percentage blijvende arbeidsongeschiktheid dat voorbehouden wordt Taux_ip_reserve 01/01/2017 - ∞
Percentage hulp van derden dat voorbehouden wordt Taux_at_reserve 01/01/2017 - ∞
Refertejaar annee_ref 01/01/2017 - ∞