Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Geboortedatum D_geboor 01/01/2011 - ∞
Geslacht Geslacht 01/01/2011 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2011 - ∞
Landencode Landcode 01/01/2011 - ∞