Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Aanduiding annulering Status 01/01/2010 - ∞
Aanduiding annulering Status 01/01/2010 - ∞
Aanduiding instelling TFInstitutionType 01/01/2021 - 30/06/2021
Aanduiding instelling InstitutionType 01/01/2017 - ∞
Aanduiding instelling InstitutionType 01/01/2017 - ∞
Aanduiding instelling TFInstitutionType 01/01/2017 - ∞
Aanduiding interim Interim 01/01/2010 - ∞
Aanduiding interim Interim 01/01/2010 - ∞
Aantal vakantiedagen arbeiders Jrsvac 01/01/2003 - 31/12/2016
Aantal vakantiedagen arbeiders Jrsvac 01/01/2021 - 30/06/2021
Aantal vakantiedagen arbeiders Jrsvac 01/01/2017 - ∞
Arbeidersstatuten Workerstatus 01/01/2004 - 31/12/2016
Arbeidersstatuten Workerstatus 01/01/2017 - ∞
Bedrag Mntded 01/01/1997 - 31/12/2002
Bedrag Mntded_p 01/01/2003 - 31/03/2008
Bedrag Mntded 01/01/2021 - 30/06/2021
Bedrag Mntded 01/01/2003 - 31/12/2016
Bedrag Mntded_p 01/01/2003 - 31/12/2002
Bedrag Mntded 01/01/2017 - ∞
Bedrag bijzondere bijdrage Cotspe 01/01/2003 - 31/12/2016
Bedrag bijzondere bijdrage Cotspe 01/01/2017 - ∞
Bedrag bijzondere bijdrage Cotspe 01/01/2021 - 30/06/2021
Bedrag van de bijdragevermindering Deductionamount 01/01/2017 - ∞
Bedrag van de bijdragevermindering Deductionamount 01/01/2003 - 31/12/2016
Bedrag voordeel Vehsoc 01/01/2021 - 30/06/2021
Bedrag voordeel Vehsoc 01/01/2017 - ∞
Bedrag voordeel Vehsoc 01/01/2003 - 31/12/2016
Begindatum tewerkstelling Begindatum_activiteit 01/01/2010 - ∞
Begindatum tewerkstelling Begindatum_activiteit 01/01/2010 - ∞
Belangrijkheidscode Codimp 01/01/2017 - ∞
Belangrijkheidscode Codimp 01/01/1997 - 31/12/2002
Belangrijkheidscode Codimp 01/01/2021 - 30/06/2021
Belangrijkheidscode Codimp 01/01/2003 - 31/12/2016
Belangrijkheidscode localunit DimEtab 01/01/2017 - ∞
Belangrijkheidscode localunit DimEtab 01/04/2007 - 31/12/2016
Berekeningsbasis bijdrage Contributioncalculationbasis 01/01/2017 - ∞
Berekeningsbasis bijdrage Contributioncalculationbasis 01/01/2006 - 31/12/2016
Berekeningsbasis bijdragevermindering DeductionCalculationBasis 01/01/2017 - ∞
Berekeningsbasis bijdragevermindering DeductionCalculationBasis 01/01/2003 - 31/12/2016
Bijdrage begeleiding werklozen Cotach 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijdrage bestemd voor de maatregelen ten voordele van de werkgelegenheid en de vorming van de risicogroepen Cotfor 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijdrage educatief verlof Cotedu 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijdrage fonds sluiting ondernemingen Cotffe 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijdrage fonds voor bestaanszekerheid Cotfse 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijdrage kinderopvang Cotacc 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijdrage op geaggregeerd dubbel vakantiegeld Mcotdpv 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijdrage tijdelijke werkloosheid Cotcht 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijdrage werkloosheid van 1,60% Cotm_s 01/01/2003 - 31/03/2008
Bijdragebedrag Contributionamount 01/01/2017 - ∞
Bijdragebedrag contributionamount 01/01/2006 - 31/12/2016
Bijdragebedrag Contributionamount 01/01/2006 - 31/12/2016
Bijdragebedrag contributionamount 01/01/2017 - ∞
Bijdragecode Contributioncode 01/01/2006 - 31/12/2016
Bijdragecode contributioncode 01/01/2006 - 31/12/2016
Bijdragecode Contributioncode 01/01/2017 - ∞
Bijdragecode contributioncode 01/01/2017 - ∞
Bijdragevoet fonds voor bestaanszekerheid Taufse 01/01/1997 - 31/12/2002
Bijzondere bijdrage Cotspe 01/01/1997 - 01/01/1997
Bijzondere rsz-bijdrage Cotons 01/01/2003 - 31/03/2008
Buitenlands btw nummer werkgever Identificatienummer 01/01/2010 - ∞
Code bijzondere bijdrage Cotons 01/01/2003 - 31/03/2008
Code bijzondere bijdrage Codons 01/01/1997 - 31/12/2002
Code fonds voor sluiting van ondernemingen Codffe 01/01/1997 - 31/12/2002
Code gelijkgestelde dagen Codasm 01/01/2021 - 30/06/2021
Code gelijkgestelde dagen Codasm 01/01/2017 - ∞
Code gelijkgestelde dagen Codasm 01/01/1997 - 31/12/2002
Code gelijkgestelde dagen Codasm 01/01/2003 - 31/12/2016
Codnace localunit NaceEtab 01/04/2007 - 31/12/2007
Codnace localunit NaceEtab 01/01/2017 - ∞
Codnace localunit NaceEtab 01/01/2008 - 31/12/2016
Cumulatie Fictif 01/01/1997 - 31/12/2002
Dagloon Saljrs 01/01/2017 - ∞
Dagloon Saljrs 01/01/1997 - 31/12/2002
Dagloon Saljrs 01/01/2021 - 30/06/2021
Dagloon Saljrs 01/01/2003 - 31/12/2016
Datum van de melding Datum_aflevering 01/01/2010 - ∞
Datum van de melding Datum_aflevering 01/01/2010 - ∞
Deelstaat Adres_deelstaat 01/01/2010 - ∞
Deelstaat Adres_deelstaat 01/01/2010 - ∞
Detacheringsplaats Detacheringsplaats_ID 01/01/2010 - ∞
Detacheringsplaats Detacheringsplaats_ID 01/01/2010 - ∞
Dubbel vakantiegeld Pecvac 01/01/1997 - 31/12/2002
Duur van de detachering DuurDetachering 01/01/2010 - ∞
Duur van de detachering DuurDetachering 01/01/2010 - ∞
Einddatum tewerkstelling Einddatum_activiteit 01/01/2010 - ∞
Einddatum tewerkstelling Einddatum_activiteit 01/01/2010 - ∞
Enkelvoudig vertrekvakantiegeld Pecvaconleave 01/01/2021 - 30/06/2021
Enkelvoudig vertrekvakantiegeld Pecvaconleave 01/01/2017 - ∞
Erkenningsnummer wervingsbureau brussel Wervingsbureau_BR 01/01/2010 - ∞
Erkenningsnummer wervingsbureau vlaanderen Wervingsbureau_VL 01/01/2010 - ∞
Erkenningsnummer wervingsbureau wallonië Wervingsbureau_WAL 01/01/2010 - ∞
Extra horeca ExtraHoreca 01/01/2004 - 31/12/2016
Extra horeca ExtraHoreca 01/01/2017 - ∞
Fgtype FGType 01/01/2017 - ∞
Fgtype FGType 01/01/2016 - 31/12/2016
Fictieve nace-code NaceFictEtab 01/01/2017 - ∞
Fictieve nace-code NaceFictEtab 01/01/2008 - 31/12/2016
Fictieve nace-code NaceFictEtab 01/04/2007 - 31/12/2007
Forfaitloon Salfor 01/01/1997 - 31/12/2002
Forfaitloon Salfor 01/01/2021 - 30/06/2021
Forfaitloon Salfor 01/01/2017 - ∞
Forfaitloon Salfor 01/01/2003 - 31/12/2016
Geaggregeerd dubbel vakantiegeld Mpecvac 01/01/2003 - 31/03/2008
Geboortedatum Geboortedatum 01/01/2010 - ∞
Gelijkgestelde dagen Jrsasm 01/01/1997 - 31/12/2002
Gelijkgestelde dagen Jrsasm 01/01/2003 - 31/12/2016
Gelijkgestelde dagen Jrsasm 01/01/2021 - 30/06/2021
Gelijkgestelde dagen Jrsasm 01/01/2017 - ∞
Gemeente Adres_plaats 01/01/2010 - ∞
Gemeente Adres_plaats 01/01/2010 - ∞
Gemeente Adres_plaats 01/01/2010 - ∞
Gemeente Adres_plaats 01/01/2010 - ∞
Gemeentecode van de lokale vestigingseenheid InsAdmLocalUnit 01/01/2021 - 30/06/2021
Gemeentecode van de lokale vestigingseenheid InsAdmLocalUnit 01/01/2017 - ∞
Gemeentecode van de lokale vestigingseenheid InsAdmLocalUnit 01/10/2014 - 31/12/2016
Gemeentecode van de lokale vestigingseenheid InsEtab 01/01/2017 - ∞
Gemeentecode van de lokale vestigingseenheid InsAdmLocalUnit 01/01/2017 - ∞
Gemeentecode van de lokale vestigingseenheid InsAdmLocalUnit 01/07/2014 - 31/12/2016
Gemeentecode van de lokale vestigingseenheid InsEtab 01/04/2007 - 31/12/2016
Geslacht Geslacht 01/01/2010 - ∞
Gewest van de localunit RegEtab 01/01/2017 - ∞
Gewest van de localunit RegEtab 01/04/2007 - 31/12/2016
Gewone bezoldiging Sal100 01/01/2021 - 30/06/2021
Gewone bezoldiging Sal100 01/01/2017 - ∞
Gewone bezoldiging Sal100 01/01/2003 - 31/12/2016
Gewone bezoldiging Sal100 01/01/1997 - 31/12/2002
Grootte van de werkgever Dim_matr 01/03/2020 - 30/09/2021
Grootte van de werkgever Dim_matr 01/01/2021 - 30/06/2021
Hoofdprestatie Pp_rrn 01/01/2017 - ∞
Hoofdprestatie Pp_rrn 01/01/1997 - 31/12/2002
Hoofdprestatie Pp_rrn 01/01/2003 - 31/12/2016
Hoofdprestatie Pp_rrn 01/01/2021 - 30/06/2021
Hoofdprestatie per instelling Pp_rrn_inst 01/01/2021 - 30/06/2021
Hoofdprestatie per instelling Pp_rrn_inst 01/01/2017 - ∞
Hoofdprestatie per werkgever Pp_rrnmc 01/01/2021 - 30/06/2021
Hoofdprestatie per werkgever Pp_rrnmc 01/01/2017 - ∞
Hoofdprestatie per werkgever Pp_rrnmc 01/01/1997 - 31/12/2002
Hoofdprestatie per werkgever Pp_rrnmc 01/01/2003 - 31/12/2016
Identificatienummer Dnrtra 01/01/1997 - 31/12/2002
Identificatienummer Dnrtra 01/01/2021 - 30/06/2021
Identificatienummer Dnrtra 01/01/2003 - 31/12/2016
Identificatienummer Dnrtra 01/01/2017 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/1997 - 31/12/2016
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2017 - ∞
Identificatienummer lokale vestigingseenheid WrLocalUnit 01/04/2007 - 30/06/2014
Identificatienummer lokale vestigingseenheid AdmLocalUnitID 01/01/2017 - ∞
Identificatienummer lokale vestigingseenheid LuEtab 01/01/2017 - ∞
Identificatienummer lokale vestigingseenheid LuEtab 01/10/2014 - 31/12/2016
Identificatienummer lokale vestigingseenheid AdmLocalUnitID 01/10/2014 - 31/12/2016
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/03/2020 - 30/09/2021
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2010 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2021 - 30/06/2021
Impact wijzigingen op niveau werkgever DimChgLuEmp 01/04/2007 - 30/06/2016
Indicatorveld arbeidsprestatie R_exclus 01/01/2021 - 30/06/2021
Indicatorveld arbeidsprestatie R_exclus 01/01/2017 - ∞
Indicatorveld arbeidsprestatie R_exclus 01/01/1997 - 31/12/2002
Indicatorveld arbeidsprestatie R_exclus 01/01/2003 - 31/12/2016
Indicatorveld bijschatting T_dnrb 01/01/2017 - ∞
Indicatorveld bijschatting T_dnrb 01/01/2003 - 31/12/2016
Indicatorveld bijschatting T_dnrb 01/01/1997 - 31/12/2002
Indicatorveld bijschatting T_dnrb 01/01/2021 - 30/06/2021
Inrichtende macht Pouorg 01/01/2003 - 31/12/2016
Inrichtende macht Pouorg 01/01/1997 - 31/12/2002
Inrichtende macht Pouorg 01/01/2021 - 30/06/2021
Inrichtende macht Pouorg 01/01/2017 - ∞
Job dienstencheques ProximityJobs 01/01/2017 - ∞
Job dienstencheques ProximityJobs 01/01/2004 - 31/12/2016
Kbo-nummer companyid 01/01/2021 - 30/06/2021
Kbo-nummer Identificatienummer 01/01/2010 - ∞
Kbo-nummer Companyid 01/01/2003 - 31/12/2016
Kbo-nummer Companyid 01/03/2020 - 30/09/2021
Kbo-nummer Identificatienummer 01/01/2010 - ∞
Kbo-nummer Companyid 01/01/2017 - ∞
Kengetal Cattra 01/01/2017 - ∞
Kengetal Cattra 01/01/2021 - 30/06/2021
Kengetal Cattra 01/01/2003 - 31/12/2016
Kengetal Cattra 01/01/2017 - ∞
Kengetal Cattra 01/01/1997 - ∞
Kengetal Cattra 01/01/2003 - 31/12/2016
Klant Klant_ID 01/01/2010 - ∞
Klant Klant_id 01/01/2010 - ∞
Klasse deeltijds Catept 01/01/2021 - 30/06/2021
Klasse deeltijds Klasse_tauxpt 01/01/2021 - 30/06/2021
Klasse deeltijds Catept 01/01/2017 - ∞
Klasse deeltijds Catept 01/01/1997 - 31/12/2002
Klasse deeltijds Catept 01/01/2003 - 31/12/2016
Land Adres_land 01/01/2010 - ∞
Land Adres_land 01/01/2010 - ∞
Land Adres_land 01/01/2010 - ∞
Land Adres_land 01/01/2010 - ∞
Leerovereenkomst TypeOfApprenticeShip 01/01/2017 - ∞
Leerovereenkomst TypeOfApprenticeShip 01/01/2004 - 31/12/2016
Loonklasse Salcl_pt 01/01/1997 - 31/12/2002
Loonklasse Salcl_pt 01/01/2021 - 30/06/2021
Loonklasse Salcla 01/01/2021 - 30/06/2021
Loonklasse Salcla 01/01/1997 - 31/12/2002
Loonklasse Salcl_pt 01/01/2017 - ∞
Loonklasse Salcl_pt 01/01/2003 - 31/12/2016
Loonklasse Salcla 01/01/2017 - ∞
Loonklasse Salcla 01/01/2003 - 31/12/2016
Maatman Maatman 01/01/2021 - 30/06/2021
Maatman Maatman 01/01/2003 - 31/12/2016
Maatman Maatman 01/01/2017 - ∞
Meta-informatie gedecentraliseerde werkgever ChgLuEmp 01/04/2007 - 30/06/2016
Munteenheid Devise 01/01/2017 - ∞
Munteenheid Devise 01/01/2021 - 30/06/2021
Munteenheid Devise 01/01/2003 - 31/12/2016
Munteenheid Devise 01/01/2017 - ∞
Munteenheid Devise 01/01/2003 - 31/12/2016
Munteenheid Devise 01/01/2003 - 31/12/2016
Munteenheid Devise 01/01/1997 - 31/12/2002
Munteenheid Devise 01/01/2017 - ∞
Munteenheid Devise 01/01/2017 - ∞
Nace-code codnac 01/01/2021 - 30/06/2021
Nace-code Codnac 01/01/2008 - 31/12/2016
Nace-code Codnac 01/01/2003 - 31/12/2007
Nace-code Codnac 01/01/1997 - 31/12/2002
Nace-code nacecode 01/03/2020 - 30/09/2021
Nace-code Codnac 01/01/2017 - ∞
Nacefictiefcode Codn51 01/01/2008 - 31/12/2016
Nacefictiefcode Codn51 01/01/2003 - 31/12/2007
Nacefictiefcode Codn51 01/01/2017 - ∞
Nacefictiefcode Codn51 01/01/2021 - 30/06/2021
Nationaliteit Nationaliteit 01/01/2010 - ∞
Normaal bezoldigde deeltijdse dagen Jrsrem_p 01/01/2003 - 31/12/2016
Normaal bezoldigde deeltijdse dagen Jrsrem_p 01/01/2017 - ∞
Normaal bezoldigde deeltijdse dagen Jrsrem_p 01/01/2021 - 30/06/2021
Normaal bezoldigde deeltijdse dagen Jrsrem_p 01/01/1997 - 31/12/2002
Normale bezoldigde voltijdse dagen Jrsrem_f 01/01/1997 - 31/12/2002
Normale bezoldigde voltijdse dagen Jrsrem_f 01/01/2017 - ∞
Normale bezoldigde voltijdse dagen Jrsrem_f 01/01/2003 - 31/12/2016
Normale bezoldigde voltijdse dagen Jrsrem_f 01/01/2021 - 30/06/2021
Notie artiest Notart 01/01/2003 - 31/12/2016
Notie artiest Notart 01/01/2017 - ∞
Notie artiest Notart 01/01/1997 - 31/12/2002
Notie artiest Notart 01/01/2021 - 30/06/2021
Notie bij tussenpozen Notint 01/01/2021 - 30/06/2021
Notie bij tussenpozen Notint 01/01/1997 - 31/12/2002
Notie bij tussenpozen Notint 01/01/2003 - 31/12/2016
Notie bij tussenpozen Notint 01/01/2017 - ∞
Notie eerste werkervaringscontract Not1ep 01/01/1997 - 31/12/2002
Notie grensarbeider Notfro 01/01/1997 - 31/12/2002
Notie grensarbeider Notfro 01/01/2003 - 31/12/2016
Notie grensarbeider Notfro 01/01/2017 - ∞
Notie grensarbeider Notfro 01/01/2021 - 30/06/2021
Notie huisarbeid Notdom 01/01/1997 - 31/12/2002
Notie huisarbeid Notdom 01/01/2003 - 31/12/2016
Notie huisarbeid Notdom 01/01/2017 - ∞
Notie huisarbeid Notdom 01/01/2021 - 30/06/2021
Notie ingroeibaan Nottre 01/01/1997 - 31/12/2002
Notie interim onderwijs Notens 01/01/1997 - 31/12/2002
Notie seizoensarbeid Notsai 01/01/2017 - ∞
Notie seizoensarbeid Notsai 01/01/2021 - 30/06/2021
Notie seizoensarbeid Notsai 01/01/1997 - 31/12/2002
Notie seizoensarbeid Notsai 01/01/2003 - 31/12/2016
Notie stagiair Notsta 01/01/1997 - 31/12/2002
Opgesplitste bijdrage Dividedcontribution 01/01/2017 - ∞
Opgesplitste bijdrage Dividedcontribution 01/01/2006 - 31/12/2016
Opgesplitste vermindering DividedDeduction 01/01/2003 - 31/12/2016
Opgesplitste vermindering DividedDeduction 01/01/2017 - ∞
Paritair comité Nr_cp 01/01/2003 - 31/12/2016
Paritair comité nr_pc 01/03/2020 - 30/09/2021
Paritair comité Nr_cp 01/01/2021 - 30/06/2021
Paritair comité Nr_cp 01/01/2017 - ∞
Percentage deeltijds Tauxpt 01/01/2021 - 30/06/2021
Percentage deeltijds Tauxpt 01/01/2003 - 31/12/2016
Percentage deeltijds Tauxpt 01/01/2017 - ∞
Percentage deeltijds Tauxpt 01/01/1997 - 31/12/2002
Percentage voltijdsequivalent exclusief gelijkgestelde dagen Tauxsa 01/01/2017 - ∞
Percentage voltijdsequivalent exclusief gelijkgestelde dagen Tauxsa 01/01/2003 - 31/12/2016
Percentage voltijdsequivalent exclusief gelijkgestelde dagen Tauxsa 01/01/2021 - 30/06/2021
Persoonlijke bijdrage Cotper 01/01/2003 - 31/12/2016
Persoonlijke bijdrage Cotper 01/01/1997 - 31/12/2002
Persoonlijke bijdrage Cotper 01/01/2017 - ∞
Persoonlijke bijdrage Cotper 01/01/2021 - 30/06/2021
Postcode Adres_postcode 01/01/2010 - ∞
Postcode Adres_postcode 01/01/2010 - ∞
Postcode Adres_postcode 01/01/2010 - ∞
Postcode Adres_postcode 01/01/2010 - ∞
Premies Primes 01/01/2021 - 30/06/2021
Premies Primes 01/01/2017 - ∞
Premies Primes 01/01/2003 - 31/12/2016
Premies Primes 01/01/1997 - 31/12/2002
Prestatietype T_prest 01/01/1997 - 31/12/2002
Prestatietype T_prest 01/01/2021 - 30/06/2021
Prestatietype T_prest 01/01/2017 - ∞
Prestatietype T_prest 01/01/2003 - 31/12/2016
Regime Regime 01/01/2003 - 31/12/2016
Regime Regime 01/01/2017 - ∞
Regime Regime 01/01/2021 - 30/06/2021
Regionalisatiecode Codreg 01/01/2017 - ∞
Regionalisatiecode Codreg 01/01/2003 - 31/03/2014
Regionalisatiecode Codreg 01/01/2021 - 30/06/2021
Regionalisatiecode Codreg 01/04/2014 - 31/12/2016
Regionalisatiecode Codreg 01/01/1997 - 31/12/2002
Regionalisatiecode localunit CodRegEtab 01/04/2007 - 30/06/2016
Remabsdays_div100 RemAbsDays_div100 01/01/2017 - ∞
Remabsdays_div100 RemAbsDays_div100 01/01/2011 - 31/12/2016
Remabspay RemAbsPay 01/01/2021 - 30/06/2021
Remabspay RemAbsPay 01/01/2017 - ∞
Remabspay RemAbsPay 01/01/2011 - 31/12/2016
Rszppo-aansluitingsnummer NOSSRegistrationNbr 01/03/2020 - 30/09/2021
Rszppo-aansluitingsnummer NOSSRegistrationNbr 01/01/2021 - 30/06/2021
Rszppo-aansluitingsnummer NOSSRegistrationNbr 01/01/2017 - ∞
Sector Secemp 01/01/2003 - 31/12/2016
Sector Sector 01/01/2010 - ∞
Sector Secemp 01/01/2021 - 30/06/2021
Sector Sector 01/01/2010 - ∞
Sector Secemp 01/01/1997 - 31/12/2002
Sector Secemp 01/01/2017 - ∞
Sector van de localunit SectEtab 01/01/2017 - ∞
Sector van de localunit SectEtab 01/04/2007 - 31/12/2016
Solidariteitsbijdrage bedrijfsvoertuig Cotveh 01/01/2003 - 31/12/2004
Stamnummer Matric 01/01/2021 - 30/06/2021
Stamnummer Matric 01/01/2003 - 31/12/2016
Stamnummer Matric 01/01/2017 - ∞
Stamnummer Matric 01/01/1997 - 31/12/2002
Stelsels verminderde prestaties ReorgWorkregime 01/01/2017 - ∞
Stelsels verminderde prestaties ReorgWorkregime 01/01/2004 - 31/12/2016
Tewerkstellingsmaatregel Employmentpromotion 01/01/2004 - 31/12/2016
Tewerkstellingsmaatregel Employmentpromotion 01/01/2017 - ∞
Type detacheringsplaats Type 01/01/2010 - ∞
Type gedetacheerde Type 01/01/2010 - ∞
Type gedetacheerde Type 01/01/2010 - ∞
Type tewerkstellingsmaatregel EmploymentPromotionType 01/01/2004 - 31/12/2016
Type tewerkstellingsmaatregel EmploymentPromotionType 01/01/2017 - ∞
Type werknemer KindOfWorker 01/03/2020 - 30/09/2021
Uren deeltijds Heurpt 01/01/2003 - 31/12/2016
Uren deeltijds Heurpt 01/01/2017 - ∞
Uren deeltijds Heurpt 01/01/1997 - 31/12/2002
Uren deeltijds Heurpt 01/01/2021 - 30/06/2021
Verbrekingsvergoedingen Preavi 01/01/2021 - 30/06/2021
Verbrekingsvergoedingen Preavi 01/01/2017 - ∞
Verbrekingsvergoedingen Preavi 01/01/2003 - 31/12/2016
Verbrekingsvergoedingen Preavi 01/01/1997 - 31/12/2002
Verminderingscode Deductioncode 01/01/2003 - 31/12/2016
Verminderingscode Codred 01/01/1997 - 31/12/2002
Verminderingscode Deductioncode 01/01/2017 - ∞
Vestigingsplaats werkgever Insemp 01/01/1997 - 31/12/2002
Vestigingsplaats werkgever Insemp 01/01/2021 - 30/06/2021
Vestigingsplaats werkgever Insemp 01/01/2003 - 31/12/2016
Vestigingsplaats werkgever Insemp 01/01/2017 - ∞
Voltijdsequivalent exclusief gelijkgestelde dagen Eqtpsp 01/01/2017 - ∞
Voltijdsequivalent exclusief gelijkgestelde dagen Eqtpsp 01/01/1997 - 31/12/2002
Voltijdsequivalent exclusief gelijkgestelde dagen Eqtpsp 01/01/2021 - 30/06/2021
Voltijdsequivalent exclusief gelijkgestelde dagen Eqtpsp 01/01/2003 - 31/12/2016
Voltijdsequivalent inclusief gelijkgestelde dagen Tauxaa 01/01/2017 - ∞
Voltijdsequivalent inclusief gelijkgestelde dagen Tauxaa 01/01/2021 - 30/06/2021
Voltijdsequivalent inclusief gelijkgestelde dagen Tauxaa 01/01/2003 - 31/12/2016
Voltijdsequivalent inclusief gelijkgestelde dagen Tauxaa 01/01/1997 - 31/12/2002
Vooropzeg Jrspre 01/01/1997 - 31/12/2002
Vooropzeg Jrspre 01/01/2017 - ∞
Vooropzeg Jrspre 01/01/2003 - 31/12/2016
Vooropzeg Jrspre 01/01/2021 - 30/06/2021
Wachtloon Salatt 01/01/1997 - 31/12/2002
Wachtloon Salatt 01/01/2021 - 30/06/2021
Wachtloon Salatt 01/01/2017 - ∞
Wachtloon Salatt 01/01/2003 - 31/12/2016
Werkgever Werkgever_ID 01/01/2010 - ∞
Werkgever Werkgever_ID 01/01/2010 - ∞
Werkgever Werkgever_ID 01/01/2010 - ∞
Werkgeversbijdrage Cotpat 01/01/2017 - ∞
Werkgeversbijdrage Cotpat 01/01/1997 - 31/12/2002
Werkgeversbijdrage Cotpat 01/01/2021 - 30/06/2021
Werkgeversbijdrage Cotpat 01/01/2003 - 31/12/2016
Werkgeverskengetal Employerclass 01/01/2003 - 31/03/2008
Werknemer Werknemer_ID 01/01/2010 - ∞
Werknemer Werknemer_ID 01/01/2010 - ∞
Werknemer Werknemer_ID 01/01/2010 - ∞
Werknemerscode Codtra 01/01/2021 - 30/06/2021
Werknemerscode Codtra 01/01/2003 - 31/12/2016
Werknemerscode Codtra 01/01/2017 - ∞
Werknemerscode Codtra 01/01/1997 - 31/12/2002
Werknemersklasse Clatra 01/01/2021 - 30/06/2021
Werknemersklasse Clatra 01/01/2017 - ∞
Werknemersklasse Clatra 01/01/1997 - 31/12/2002
Werknemersklasse Clatra 01/01/2003 - 31/12/2016
Werknemersklasse - vakantiestelsel Claonv 01/01/2017 - ∞
Werknemersklasse - vakantiestelsel Claonv 01/01/2021 - 30/06/2021
Werknemersklasse speciaal Clatr2 01/01/2017 - ∞
Werknemersklasse speciaal Clatr2 01/01/1997 - 31/12/2002
Werknemersklasse speciaal Clatr2 01/01/2003 - 31/12/2016
Werknemersklasse speciaal Clatr2 01/01/2021 - 30/06/2021