Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

dibiss

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) was jaren verantwoordelijk voor het pensioenfonds, de kinderbijslag en de inning van de sociale zekerheidsbijdragen van werknemers bij de lokale besturen. Vanaf 1 januari 2015 vormde de RSZPPO samen met de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ), de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS). Ook DIBISS hield op te bestaan op 1 januari 2017. De bevoegdheden in verband met de kinderbijslag werden vanaf 1 september 2016 overgedragen naar het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag (FAMIFED). Vanaf 1 januari 2017 namen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Federale Pensioendienst (FPD) de overige bevoegdheden over.