Variabele: Categorie

Een verbetering voorstellen

Naam

Categorie

Afkorting

Categorie

Thema

Leer- en ervaringsbewijzen

Definitie/omschrijving

De grote indeling waartoe het bewijs behoort. De categorie is het meest elementaire onderdeel van de classificatie van de bewijzen.

Bron

DWH_AHOVOKS_LED

Instelling

Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen

Geldigheidsperiode

01/01/2000 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
Andere opleidingen Andere opleidingen 01/01/2000 - ∞
Basiseducatie Basiseducatie 01/01/2013 - ∞
Ervaringsbewijzen Ervaringsbewijzen 01/01/2006 - ∞
Hoger beroepsonderwijs Hoger beroepsonderwijs 01/01/2010 - ∞
Hoger onderwijs Hoger onderwijs 01/01/2000 - ∞
Lager onderwijs Lager onderwijs 01/01/2014 - ∞
Leertijd Leertijd 01/01/2004 - ∞
Ondernemersopleidingen Ondernemersopleidingen 01/01/2003 - ∞
Secundair onderwijs Secundair onderwijs 01/01/2002 - ∞