Variabele: Oorzaak van het overlijden

Een verbetering voorstellen

Naam

Oorzaak van het overlijden

Afkorting

CAUSDECES

Thema

Arbeidsongeval

Definitie/omschrijving

Deze variabele duidt aan of het overlijden al dan niet te wijten is aan het ongeval.

Bron

DWH_FAT_AT2_71

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2013 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
1 Ja 01/01/2013 - 31/12/2016 Verband met het arbeidsongeval
2 Twijfelachtig 01/01/2013 - 31/12/2016
3 Nee 01/01/2013 - 31/12/2016 Geen verband met het arbeidsongeval