Bron DWH_VUTG_KB_Bet_Begunstigden_Basis

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Vlaams Agentschap Uitbetaling Groeipakket

Naam

DWH_VUTG_KB_Bet_Begunstigden_Basis

Geldigheidsperiode

01/01/2019 - ∞

Coverage/scope

Ten gevolge van de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid voor de kinderbijslagen vanaf 2019 (en vanaf 2020 voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) overgeheveld naar de regio's.

De verschillende regio's hebben ook hun eigen kinderbijslagsysteem uitgewerkt. Die systemen zijn volgens de onderstaande data van toepassing:

  • Vlaanderen: 01/01/2020
  • Wallonië: 01/01/2020
  • Brussel: 01/01/2020
  • Duitstalige gemeenschap: 01/01/2019

Deze bron bevat de kinderbijslaggegevens van de Vlaamse Gemeenschap vanaf het jaar 2019. Voor ieder refertejaar worden twee aparte bestanden aangeleverd:

  1. Het databestand met het statuut (de rechtgevende kinderen en diens begunstigden).
  2. Het databestand met de betalingen (de theoretisch verschuldigde bedragen en de reëel uitbetaalde kinderbijslag aan de begunstigde).

Deze bron is een update van het statutenbestand en geeft weer wie de begunstigden waren voor de verschillende componenten van de kinderbijslag met uitzondering van de pleegzorgtoeslag en de sociale toeslag. De andere begunstigden zijn aanwezig in de andere bestanden over de begunstigden: DWH_VUTG_KB_Bet_Begunstigden_sociaal (sociale toeslag) en DWH_VUTG_KB_Bet_Begunstigden_pleegzorg (pleegzorgtoeslag).

Periodiciteit

De gegevens van de Vlaamse Gemeenschap worden jaarlijks aan de KSZ geleverd. Ze worden toegewezen aan trimesters aan de hand van de refertemaand.

Observatie eenheid

Eén observatie staat gelijk aan één maand waarin een rechtgevend kind het recht op kinderbijslag opent. Indien een kind bijvoorbeeld recht geeft op 10 maanden kinderbijslag in één jaar, dan zullen er voor dat kind 10 records aanwezig zijn in het gegevensbestand.

Structuur

/

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Links

Website van het Vlaams Agentschap Uitbetaling Groeipakket.