Bron DWH_FEDRIS_payements_Fedris

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Naam

DWH_FEDRIS_payements_Fedris

Geldigheidsperiode

01/01/2014 - ∞

Coverage/scope

 

Elke privé-werkgever dient een verzekering tegen arbeidsongevallen af te sluiten bij een erkende verzekeringsmaatschappij of bij een erkende gemeenschappelijke verzekeringskas. Het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris) heeft als opdracht de uitoefening van de controle op deze verzekeraars.

Vergoedingen na een arbeidsongeval kunnen worden betaald door de verzekeraaar of door FEDRIS zelf.

 

Deze bron bevat informatie over vergoedingen in de tweede situatie, d.w.z vergoedigen door FEDRIS zelf.

Periodiciteit

Jaarlijks

Observatie eenheid

De basiseenheid is het dossier met betrekking tot de aangifte van een arbeidsongeval.

Structuur

/

Bijzonderheden/opmerkingen

Eenzelfde persoon kan meer dan één ongevallendossier hebben.

Links

/