Overzicht

Arbeidsongeval - Beroepsziekte

Algemene informatie

Wanneer een werknemer slachtoffer is van een arbeidsongeval, meldt de betrokken arbeidsongevallenverzekeraar dit aan het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (FEDRIS), alsook de beslissingen en het gevolg dat eraan gegeven wordt, onder meer de betaling van een vergoeding.

Een arbeidsongeval wordt als volgt gedefinieerd in de wet:

  • elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt.
  • elk ongeval op de weg naar en van het werk. Onder de weg naar en van het werk wordt verstaan het normale traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt, en omgekeerd.

Het toepassingsgebied van de arbeidsongevallenwet valt samen met dat van de sociale zekerheid voor werknemers en zeelieden. 

Gebruik

Fedris stelt, als authentieke bron, gegevens inzake arbeidsongevallen ter beschikking van het netwerk van de sociale zekerheid via diverse KSZ-stromen.

De bestaande stromen houden rekening met drie aspecten:

  • het type arbeidsongeschiktheid als gevolg van het arbeidsongeval: tijdelijk of blijvend
  • het type betrokken sector: privé of openbaar
  • de mededelingswijze: gegevens meegedeeld op initiatief van de authentieke bron (Fedris) of naar aanleiding van informatievraag van de partner

Technische documentatie

Webservices SOAP

Klassieke A1-stroom

Voorwaarden - Beraadslagingen

De toegang tot de gegevens is onderworpen aan een beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité.

Referentieberaadslagingen