Toegankelijkheidsverklaring KSZ

Toegankelijkheidsverklaring

De Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) doet haar best om de informatie op deze website toegankelijk te maken voor iedereen.

Deze toegankelijkheidsverklaring geldt voor de website www.ksz-bcss.fgov.be. Ze volgt de Wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties .

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA.

Niet-toegankelijke inhoud

Formulier velden

Sommige items op de formulieren hebben geen geldige naam.

Deze problemen zullen eind 2020 zijn opgelost.

Documenten

Sommige documenten zijn niet volledig toegankelijk. Deze omvatten technische informatie en documentatie gearchiveerd in PDF en PPT-formaat.

Gezien de omvang van onze digitale archieven is het toegankelijk maken van deze documenten een onevenredige belasting.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

We hebben deze toegankelijkheidsverklaring opgesteld op 14/08/2020. Het resultaat is gebaseerd op de volgende tests:

  • Audit uitgevoerd met BOSA Accessibility Check en Wave Evaluation Tool
  • Kritische analyse op basis van W3C-criteria (in het Engels)

De laatste update van onze verklaring gebeurde op 03/09/2020.

Feedback en contact

Hebt u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van deze website ? Stuur ons dan een e-mail op study@ksz-bcss.fgov.be

Procedure om de bepalingen na te leven

U heeft ons een vraag of opmerking gestuurd? U heeft nog geen antwoord of u bent niet tevreden met het antwoord?

Contacteer de federale Ombudsman: contact@federaalombudsman.be.