Indicatoren 2022

Uitgewisselde berichten

Voor de uitwisseling van een bericht tussen 2 sectoren via de Kruispuntbank worden meerdere fysieke berichten verstuurd. De afzender verstuurt een bericht naar de Kruispuntbank. Vervolgens wordt het bericht onderworpen aan de controles van het verwijzingsrepertorium en krijgt de afzender steeds een antwoord met de indicatie of zijn bericht al dan niet werd verder verstuurd. Indien de controles op het verwijzingsrepertorium bevredigend waren, wordt het bericht verder doorgestuurd naar de bestemmeling. Afhankelijk van het bericht wordt van de bestemmeling eventueel een antwoord verwacht dat via de Kruispuntbank wordt verstuurd naar de oorspronkelijk afzender of initiator van de uitwisseling. Een uitgewisseld functioneel bericht is een bericht dat voldoet aan de controles van het verwijzingsrepertorium van de Kruispuntbank en dat wordt doorgestuurd naar de bestemmeling van het bericht.

 

Kruispuntbankindex

De Kruispuntbankindex geeft het aantal verschillende sectoren aan waarvoor een persoon gemiddeld gekend is in het personenrepertorium van de Kruispuntbank. Personen worden op unieke wijze geïdentificeerd door hun Rijksregisternummer voor zover ze ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeenten of in diplomatieke posten in het buitenland. De overige personen waarvan de identificatiegegevens worden beheerd door de Kruispuntbank worden geïdentificeerd door een KSZ-nummer.

INSZ

Het aantal geïntegreerde INSZ binnen de Kruispuntbank is groter dan het aantal fysieke personen die in België verblijven. Dit wordt verklaard door 2 factoren: enerzijds is het toepassingsgebied van de sociale zekerheid veel groter dan de reglementering met betrekking tot de bevolkingsregisters (bv. grensarbeiders en migrerende werknemers); anderzijds worden de INSZ van de overledenen nog een zekere tijd behouden omdat ze de rechten blijven bepalen van de overlevende rechthebbenden.