Personeelsplan

Het aantal en het type betrekkingen noodzakelijk voor de realisatie van de opdrachten van de Kruispuntbank, zoals die beschreven zijn in haar bestuursovereenkomst, worden thans bepaald door het Beheerscomité, in toepassing van artikel 19 van het koninklijk besluit van 3 april 1997. Dit personeelsplan wordt in functie van de reële behoeften opgesteld zoals die blijken uit de verschillende projecten die binnen de termijn van de bestuursovereenkomst gerealiseerd moeten worden. Het besluit van het Beheerscomité van 3 februari 2021 tot vaststelling van het personeelsplan van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor het jaar 2021 werd op 26 februari 2021 in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. Het plan omvat 91 eenheden die als volgt worden opgedeeld:

 • Mandaatfuncties
  2 betrekkingen
 • Niveau A
  49 betrekkingen met inbegrip van de managementfuncties van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal in toepassing van het K.B. van 30.11.2003
 • Niveau B
  30 betrekkingen
 • Niveau C
  8 betrekkingen
 • Niveau D
  2 betrekkingen

Deze betrekkingen worden tussen de Nederlandse en de Franse taalgroep verdeeld in uitvoering van het koninklijk besluit van 12 februari 2021 tot vaststelling van de taalkaders van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 24 februari 2021.