Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Begindatum periode van het recht Begin_recht 01/01/2020 - ∞
Einddatum periode van het recht Eind_recht 01/01/2020 - ∞
Hoedanigheid van de bijslagtrekkende 1 Bijslagtrek1_Statuut. 01/01/2020 - ∞
Hoedanigheid van de bijslagtrekkende 2 Bijslagtrek2_Statuut. 01/01/2020 - ∞
Insz van de bijslagtrekkende 1 Bijslagtrek1_INSZ. 01/01/2020 - ∞
Insz van de bijslagtrekkende 2 Bijslagtrek2_INSZ. 01/01/2020 - ∞
Insz van het rechtgevend kind Child_Niss 01/01/2020 - ∞
Referentiejaar Ref_jaar 01/01/2020 - ∞