Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Aantal Aantal 31/12/1998 - ∞
Geboortedatum D_geboor 31/12/1998 - ∞
Geslacht Geslacht 31/12/1998 - ∞
Geslacht van de referentiepersoon Gesl_ref 31/12/1998 - ∞
Identificatienummer INSZ-REF 31/12/1998 - ∞
Identificatienummer INSZ 31/12/1998 - ∞
Lipro-positie LIPRO 31/12/1998 - ∞
Nationaliteit Natio 31/12/1998 - ∞
Register Register 31/12/2010 - ∞
Subregister Subregister 31/12/2010 - ∞
Type huishouden Type_huishouden 31/12/1998 - ∞
Verwantschapsrelatie met de referentiepersoon Relatie 31/12/1998 - ∞
Woonplaats gemeente Codnis 31/12/1998 - ∞
Woonplaats statistische sector Stat_sec 31/12/2009 - ∞
Woonplaats statistische sector Stat_sec 31/12/1998 - 31/12/2008