Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Geboortedatum DT_BTH 01/01/2022 - ∞
Geslacht CD_SEX 01/01/2022 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2022 - ∞
Jaar en kwartaal 1e inschrijving in het rijksregister YYQ_FST 01/01/2022 - 31/12/2022
Jaar en kwartaal laatst geregistreerde nis-code YYQ 01/01/2022 - 31/12/2022
Kwartaal van de 1e inschrijving in het rijksregister Q_INIT 01/01/2022 - 31/12/2022
Kwartaal van de laatst geregistreerde nis-code Q_LAST 01/01/2022 - 31/12/2022
Populatie kwartaal 1 PoPQ1 01/01/2022 - 31/12/2022
Populatie kwartaal 2 PoPQ2 01/01/2022 - 31/12/2022
Populatie kwartaal 3 PoPQ3 01/01/2022 - 31/12/2022
Populatie kwartaal 4 PoPQ4 01/01/2022 - 31/12/2022
Type van het huishouden HH_TYPE1_INIT 01/01/2022 - 31/12/2022
Woonplaats gemeente (laatste registratie) CD_REFNIS 01/01/2022 - ∞
Woonplaats gemeente bij 1e inschrijving in het rijksregister CD_REFNIS_FST 01/01/2022 - ∞
Woonplaats gemeente kwartaal 1 CD_REFNIS_1 01/01/2022 - 31/12/2022
Woonplaats gemeente kwartaal 2 CD_REFNIS_2 01/01/2022 - 31/12/2022
Woonplaats gemeente kwartaal 3 CD_REFNIS_3 01/01/2022 - 31/12/2022
Woonplaats gemeente kwartaal 4 CD_REFNIS_4 01/01/2022 - 31/12/2022