Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Aantal begunstigden Beneficiaires_nbr 01/03/2022 - ∞
Refertemaand PaiCPASBenAnMois_cd 01/03/2022 - ∞
Status Statut_cd 01/03/2022 - ∞