Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Aantal vergoede dagen DAGEN 01/01/1998 - ∞
Aard van de onderbreking van prestaties PREFIXLO 01/01/2005 - ∞
Activeringvoorwaarden TYPKRTS29 01/01/2013 - 30/09/2020
Activiteitssector CODENACE 01/01/1998 - 30/06/2016
Arbeidscontract CONTRAT 01/01/1998 - ∞
Arbeidsongeschiktheid ao 01/01/2014 - ∞
Arbeidsstelsel BESLIS 01/01/1998 - 31/12/2014
Bedrag van de dagvergoeding DGNDMND 01/01/1998 - ∞
Bedrag van de ontvangen uitkeringen BEDRAGEN 01/01/1998 - ∞
Begindatum BEGINACT 01/01/1998 - ∞
Bevoegde entiteit na 6de staatshervorming Gefedent 01/01/2018 - ∞
Bijkomstige activiteit HOED 01/01/1998 - ∞
Einddatum EINDACT 01/01/1998 - ∞
Erkenningsnummer Nract 01/01/1998 - 31/12/2014
Fysieke eenheden FYS 01/01/1998 - ∞
Gemiddeld aantal budgettaire eenheden BUDGET 01/01/1998 - ∞
Gewerkte uren URENPWA 01/01/1998 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/1998 - ∞
Kbo-nummer laatste werkgever NR_KBO_L02 01/01/2021 - ∞
Laatste activiteit voorafgaand aan de werkloosheid S11END 01/01/1998 - ∞
Percentage tewerkstelling in de betrekking BREUKACT 01/01/1998 - ∞
Reden van de loopbaanonderbreking - tijdskrediet REDENLO 01/01/1998 - ∞
Reden van het tijdskrediet MOTIFTKR 01/07/2007 - ∞
Referentiemaand Refmaand 01/01/1998 - ∞
Rijksregisternummer van de derde RRN11_L04 01/07/2021 - ∞
Situatie einde maand SITDJ 01/04/1998 - ∞
Situatie op elke dag van de maand Rooster_NV 01/01/2014 - ∞
Statuut pwa STATALE 01/01/1998 - 31/12/2006
Statuut van de persoon STATUT 01/01/1998 - ∞
Statuut van de persoon t.o.v. de rva FICHE7 01/01/1998 - ∞
Stelsel STELSEL 01/01/1998 - ∞
Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag stelsel_swt 01/01/2015 - ∞
Toekenningvoorwaarden TYPEACT 01/01/1998 - 31/12/2014
Type van tijdelijke werkloosheid RAISCT 01/01/1998 - ∞
Vergoedingscategorie van de werkloze FICHE61 01/01/1998 - ∞
Verhoogde uitkering VERHOG 01/01/1998 - ∞
Verminderde uitkering VERMIN 01/01/1998 - ∞
Vervanging VERVANGB 01/01/1998 - ∞
Vervangingspersoon VERVNRN 01/01/1998 - 31/12/2006
Werkgeverscode CODEEMPL 01/01/1998 - 31/12/2020
Werkloosheidsduur DUUR 01/01/1998 - ∞
Wettelijke basis WET 01/01/1998 - 31/12/2006