Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Begindatum tewerkstelling Date_de_debut_de_mission 01/01/2007 - ∞
Creatiedatum van een wabro-dossier Dossier_creation_date 01/01/2007 - ∞
Datum laatste wijziging in het dossier Dossier_last_modification_date 01/01/2007 - ∞
Dossiernummer DOSSIER_ADABAS 01/01/2007 - ∞
Einddatum tewerkstelling Date_de_fin_de_mission 01/01/2007 - ∞
Feen nummer FEE_REG_NUM 01/01/2007 - ∞
Geboortedatum van de werknemer Age_birthdate 01/01/2007 - ∞
Geslacht Sexe 01/01/2007 - ∞
Identificatienummer van de buitenlandse werklplaats REGISTRATION_NUMBER 01/01/2007 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2007 - ∞
Kbo-nummer werkgever EMPLOYER_COMPANY_ID_BY_REP 01/01/2007 - ∞
Land van bestemming Pays_de_destination 01/01/2007 - ∞
Nationaliteit van de werknemer WORKER_NATIONALITY 01/01/2007 - ∞
Postcode buitenlandse werkplaats POSTAL_CODE 01/01/2007 - ∞
Rsz nummer NSSO_REG_NUM 01/01/2007 - ∞
Status van het dossier dossier_status 01/01/2007 - ∞
Statuut Statut 01/01/2007 - ∞