Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Gedetailleerd onderwijsniveau CD_ISCED_DET 01/01/2011 - 01/01/2011
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2011 - 01/01/2011
Onderwijsniveau EDU 01/01/2011 - 01/01/2011
Studiedomein CD_FOET 01/01/2011 - 01/01/2011