Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Aanduiding annulering Status 01/01/2010 - ∞
Aanduiding interim Interim 01/01/2010 - ∞
Begindatum tewerkstelling Begindatum_activiteit 01/01/2010 - ∞
Datum van de melding Datum_aflevering 01/01/2010 - ∞
Duur van de detachering DuurDetachering 01/01/2010 - ∞
Einddatum tewerkstelling Einddatum_activiteit 01/01/2010 - ∞
Klant Klant_id 01/01/2010 - ∞
Sector Sector 01/01/2010 - ∞
Type gedetacheerde Type 01/01/2010 - ∞
Werkgever Werkgever_ID 01/01/2010 - ∞
Werknemer Werknemer_ID 01/01/2010 - ∞