Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Aantal voltijdse werknemers W67_LOCALFTE 01/01/2017 - ∞
Aard van de arbeidsovereenkomst NATCONTR 01/01/2017 - ∞
Aard van het letsel NATLES06 01/01/2017 - ∞
Aard van het letsel NATLES 01/01/2017 - ∞
Abnormale gebeurtenis DEVIATION 01/01/2017 - ∞
Adres (postcode) van de organisatie CPOSTETABL 01/01/2017 - ∞
Adres (postcode) werkgever CPOSTEMPL 01/01/2017 - ∞
Adres organisatie CPAYSETABL 01/01/2017 - ∞
Adres werkgever CPAYSEMPL 01/01/2017 - ∞
Anciënniteit van het slachtoffer binnen de onderneming. CANCV 01/01/2017 - ∞
Beroepscategorie van het slachtoffer CATPROFVICT 01/01/2017 - ∞
Code contractduur CDURCONTR 01/01/2017 - ∞
Code contractduur CDURCONTR 01/01/2017 - ∞
Code duur uitoefening beroep in de onderneming CEXPERENTR 01/01/2017 - ∞
Code isco 2008 CITP08 01/01/2017 - ∞
Code plaats van het ongeval CLIEUACC 01/01/2017 - ∞
Code sociale zekerheid W67_CDSOCSEC 01/01/2017 - ∞
Code van tijdelijke arbeidsongeschiktheid CJITPREV 01/01/2017 - ∞
Dag van de week DATONGDAY 01/01/2017 - ∞
Datum indiensttreding van de werknemer DENTRSERV 01/01/2017 - ∞
Datum ontvankelijkheid DDRECEV 01/01/2017 - ∞
Datum van beëindiging diensten W67_ACVASERVENDDT 01/01/2017 - ∞
Datum van het ongeval DATONG 01/01/2017 - ∞
Datum van ontvangst van de aangifte DRECEPASS 01/01/2017 - ∞
Datum van overlijden DDECES 01/01/2017 - ∞
Dimona-nummer NRDIMONA 01/01/2017 - ∞
Dodelijk ongeval MORTEL 01/01/2017 - ∞
Erkenning van de periode van ongeschiktheid CDRECEV 01/01/2017 - ∞
Geboortedatum DNAIS 01/01/2017 - ∞
Geboortedatum DATNAIS 01/01/2017 - ∞
Geslacht SEX 01/01/2017 - ∞
Gevolgen van het ongeval CONSEQACC 01/01/2017 - ∞
Gewoonlijk beroep PROFHABENT 01/01/2017 - ∞
Identificatie van de onderneming-gebruiker die het slachtoffer - uitzendkracht tewerkstelde NRBCEUTIL 01/01/2017 - ∞
Identificatie van de onderneming-gebruiker die het slachtoffer - uitzendkracht tewerkstelde NRONSSUTIL 01/01/2017 - ∞
Identificatie van de werkgever NRBCEEMPL 01/01/2017 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2017 - ∞
Indicatorveld arbeidsongeval R_Exclus 01/01/2017 - ∞
Kbo potentiële herverzekeraar W67_REINSURENTID 01/01/2017 - ∞
Klasse aantal werknemers CTAILLEEMPL 01/01/2017 - ∞
Land CPAYSACC 01/01/2017 - ∞
Landencode CINSRESVICT 01/01/2017 - ∞
Leeftijd van het slachtoffer CAGEACC 01/01/2017 - ∞
Maand van het ongeval DATONGMM 01/01/2017 - ∞
Materiële agens CAGMAT 01/01/2017 - ∞
Modaliteit van het letsel CONTOCCBL 01/01/2017 - ∞
Nace-code NACEPRINCEMPL08 01/01/2017 - ∞
Nace-code van de lokale site W67_CDNACELOCAL 01/01/2017 - ∞
Nationaliteit van het slachtoffer CNATV 01/01/2017 - ∞
Nummer van het ongeval bij het fao NRACCF 01/01/2017 - ∞
Oorzaak van het overlijden CAUSEDECES 01/01/2017 - ∞
Pauze begin HRPAUSDEB 01/01/2017 - ∞
Pauze einde HRPAUSFIN 01/01/2017 - ∞
Plaats van het letsel LOCLES06 01/01/2017 - ∞
Plaats van het ongeval CWEG 01/01/2017 - ∞
Rijksregisternummer van het slachtoffer INSZ 01/01/2017 - ∞
Specifieke activiteit van het slachtoffer bij het ongeval TYPETRAV 01/01/2017 - ∞
Taal dossier DOTAAL 01/01/2017 - ∞
Tijdelijke arbeidsongeschiktheid NBRJITPREV 01/01/2017 - ∞
Uur begin van de normale werkuren van het slachtoffer de dag van het ongeval HRNORDEBACC 01/01/2017 - ∞
Uur einde van de normale werkuren van het slachtoffer de dag van het ongeval HRNORDEBACC 01/01/2017 - ∞
Uur van ongeval HEUREACC 01/01/2017 - ∞
Vestigingsnummer dienst arbeidsongevallen NRUNITET 01/01/2017 - ∞
Weigering door de verzekeraar CMOTIFREFUS 01/01/2017 - ∞
Wetgeving STACC 01/01/2017 - ∞