Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Bedrag installatiepremie montant 01/01/2005 - ∞
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2005 - ∞
Maand betaling PaiCpasBenAnMois 01/01/2005 - ∞