Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Aantal voltijdse werknemers W67_LOCALFTE 01/01/2014 - 31/12/2016
Aard van de arbeidsovereenkomst NATCONTR 01/01/2014 - 31/12/2016
Aard van het letsel NATLES06 01/01/2014 - 31/12/2016
Abnormale gebeurtenis DEVIATION 01/01/2014 - 31/12/2016
Adres (postcode) van de organisatie CPOSTETABL 01/01/2014 - 31/12/2016
Adres (postcode) werkgever CPOSTEMPL 01/01/2014 - 31/12/2016
Adres organisatie CPAYSETABL 01/01/2014 - 31/12/2016
Adres werkgever CPAYSEMPL 01/01/2014 - 31/12/2016
Anciënniteit van het slachtoffer binnen de onderneming. CANCV 01/01/2014 - 31/12/2016
Beroepscategorie van het slachtoffer CATPROFVICT 01/01/2014 - 31/12/2016
Code contractduur CDURCONTR 01/01/2014 - 31/12/2016
Code duur uitoefening beroep in de onderneming CEXPERENTR 01/01/2014 - 31/12/2016
Code isco 2008 CITP08 01/01/2014 - 31/12/2016
Code plaats van het ongeval CLIEUACC 01/01/2014 - 31/12/2016
Code sociale zekerheid W67_CDSOCSEC 01/01/2014 - 31/12/2016
Code van tijdelijke arbeidsongeschiktheid CJITPREV 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum indiensttreding van de werknemer DENTRSERV 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum ontvankelijkheid DDRECEV 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum van beëindiging diensten W67_ACVASERVENDDT 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum van het ongeval DATONG 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum van ontvangst van de aangifte DRECEPASS 01/01/2014 - 31/12/2016
Datum van overlijden DDECES 01/01/2014 - 31/12/2016
Dodelijk ongeval MORTEL 01/01/2014 - 31/12/2016
Erkenning van de periode van ongeschiktheid CDRECEV 01/01/2014 - 31/12/2016
Geboortedatum DATNAIS 01/01/2014 - 31/12/2016
Geboortedatum DNAIS 01/01/2014 - 31/12/2016
Geslacht SEX 01/01/2014 - 31/12/2016
Gevolgen van het ongeval CONSEQACC 01/01/2014 - 31/12/2016
Identificatie van de werkgever NRBCEEMPL 01/01/2014 - 31/12/2016
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2014 - 31/12/2016
Indicatorveld arbeidsongeval of tijdelijke arbeidsongeschiktheid R_Exclus 01/01/2014 - 31/12/2016
Kbo potentiële herverzekeraar W67_REINSURENTID 01/01/2014 - 31/12/2016
Klasse aantal werknemers CTAILLEEMPL 01/01/2014 - 31/12/2016
Land CPAYSACC 01/01/2014 - 31/12/2016
Landencode CINSRESVICT 01/01/2014 - 31/12/2016
Leeftijd van het slachtoffer CAGEACC 01/01/2014 - 31/12/2016
Materiële agens CAGMAT 01/01/2014 - 31/12/2016
Modaliteit van het letsel CONTOCCBL 01/01/2014 - 31/12/2016
Nace-code NACEPRINCEMPL08 01/01/2014 - 31/12/2016
Nace-code van de lokale site W67_CDNACELOCAL 01/01/2014 - 31/12/2016
Nationaliteit van het slachtoffer CNATV 01/01/2014 - 31/12/2016
Nummer van het ongeval bij het fao NRACCF 01/01/2014 - 31/12/2016
Oorzaak van het overlijden CAUSEDECES 01/01/2014 - 31/12/2016
Pauze begin HRPAUSDEB 01/01/2014 - 31/12/2016
Pauze einde HRPAUSFIN 01/01/2014 - 31/12/2016
Plaats van het letsel LOCLES06 01/01/2014 - 31/12/2016
Plaats van het ongeval CWEG 01/01/2014 - 31/12/2016
Postcode van de plaats van het ongeval CPOSTACC 01/01/2014 - 31/12/2016
Specifieke activiteit van het slachtoffer bij het ongeval TYPETRAV 01/01/2014 - 31/12/2016
Taal dossier DOTAAL 01/01/2014 - 31/12/2016
Tijdelijke arbeidsongeschiktheid NBRJITPREV 01/01/2014 - 31/12/2016
Type werkplaats TYPEPOSTTRAV 01/01/2014 - 31/12/2016
Uur begin van de normale werkuren van het slachtoffer de dag van het ongeval HRNORDEBACC 01/01/2014 - 31/12/2016
Uur einde van de normale werkuren van het slachtoffer de dag van het ongeval HRNORFINACC 01/01/2014 - 31/12/2016
Uur van ongeval HEUREACC 01/01/2014 - 31/12/2016
Vestigingsnummer dienst arbeidsongevallen NRUNITET 01/01/2014 - 31/12/2016
Weigering door de verzekeraar CMOTIFREFUS 01/01/2014 - 31/12/2016
Wetgeving STACC 01/01/2014 - 31/12/2016