Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Aantal jaren Nbr_année 01/01/2015 - 31/12/2015
Aantal jaren minimumrecht App_DMPA 01/01/2015 - 31/12/2015
Identificatienummer van de sociale zekerheid INSZ 01/01/2015 - 31/12/2015
Jaar da_PC_PRS 01/01/2015 - 31/12/2015
Noemer Den001 01/01/2015 - 31/12/2015
Pensioenbedrag MontantPens 01/01/2015 - 31/12/2015
Supplement minimumrecht SupplDMPA 01/01/2015 - 31/12/2015
Teller Num001 01/01/2015 - 31/12/2015
Totaal pensioenbedrag MontantPensTot 01/01/2015 - 31/12/2015
Type ty_taux 01/01/2015 - 31/12/2015
Uitgekeerd pensioen PRS_Final 01/01/2015 - 31/12/2015