Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Code wetgeving Code_leg 01/09/2017 - ∞
Datum beslissing Date_decision 01/09/2017 - ∞
Einddatum recht Date_end 01/09/2017 - ∞
Instructietype Type_instruc 01/09/2017 - ∞
Insz INSZ 01/09/2017 - ∞
Referentieperiode Periode 01/09/2017 - ∞
Startdatum recht Date_start 01/09/2017 - ∞
Theoretisch maandelijks bedrag Mnt_mens_sim 01/09/2017 - ∞
Type record Type_rec 01/09/2017 - ∞