Variabelenlijst

Variabele Afkorting Geldigheidsperiode Bron
Bedrag terugbetaald door de staat aan het ocmw EPAYDTLSTT 01/10/2002 - ∞
Begindatum van betaling DPAY1STDAY 01/10/2002 - ∞
Categorie van begunstigde (op de 15de maand van de maand) van de financiële steun CAT_CNT_ID 02/10/2002 - 31/12/2004
Categorie van begunstigde (op de 15de van de maand) van het leefloon of van de financiële steun CAT_CNT_ID 01/01/2005 - 31/12/2015
Categorie van begunstigde (op de 15de van de maand) van het leefloon of van de financiële steun CAT_CNT_ID 01/01/2016 - ∞
Categorie van begunstigde van de financiële steun CAT_ID 02/10/2002 - 31/12/2004
Categorie van begunstigde van het leefloon of van de financiële steun CAT_ID 01/01/2005 - 31/12/2015
Categorie van begunstigde van het leefloon of van de financiële steun CAT_ID 01/01/2016 - ∞
Categorie van leefloongerechtigde CAT_ID 01/10/2002 - 26/02/2004
Categorie van leefloongerechtigde CAT_ID 27/02/2004 - 31/12/2004
Categorie van leefloongerechtigde (op de 15de van de maand) CAT_CNT_ID 01/01/2016 - ∞
Categorie van leefloongerechtigde (op de 15de van de maand) CAT_CNT_ID 01/01/2005 - 31/12/2015
Categorie van leefloongerechtigde (op de 15de van de maand) CAT_CNT_ID 01/10/2002 - 26/02/2004
Dossiernummer Frmd_id 01/10/2002 - ∞
Duur van de maatschappelijke hulpverlening GRANT_PERIOD 01/01/2019 - ∞
Einddatum van betaling DPAYLSTDAY 01/10/2002 - ∞
Geboortedatum D_geboor 01/07/2014 - ∞
Geslacht Geslacht 01/07/2014 - ∞
Hoofdbegunstigde of bijkomende begunstigden (dossiersuffix) NDOSSFX 01/01/2005 - ∞
Nis-nummer van het ocmw CNISCIT 01/10/2002 - 31/12/2005
Ondernemingsnummer van het ocmw bij de kruispuntbank ondernemingen. NKBOID 01/01/2006 - ∞
Percentage & omschrijving van de terugbetaling door de staat aan de ocmw's (begrotingsartikel) Budart_id 01/01/2016 - ∞
Percentage & omschrijving van de terugbetaling door de staat aan de ocmw's (begrotingsartikel) Budart_id 01/10/2002 - 31/12/2015
Rijksregisternummer van de hoofdbegunstigde INSZ 01/10/2002 - ∞
Soort bedrag van de staatstoelage aan het ocmw TYPAMT_ID 01/10/2002 - ∞
Soort maatschappelijke hulpverlening toegekend krachtens de wet van 2 april 1965 THP_ID 01/10/2002 - 31/12/2015
Soort maatschappelijke hulpverlening toegekend krachtens de wet van 2 april 1965 THP_ID 01/01/2016 - ∞
Statuut van begunstigde van de financiële steun equivalent aan het leefloon STS_ID 01/10/2002 - 31/12/2015
Statuut van begunstigde van de financiële steun equivalent aan het leefloon STS_ID 01/01/2016 - ∞
Statuut van de begunstigde, op de 15de van de maand, van de financiële steun equivalent aan het leefloon STS_CNT_ID 01/10/2002 - 31/12/2015
Statuut van de begunstigde, op de 15de van de maand, van de financiële steun equivalent aan het leefloon STS_CNT_ID 01/01/2016 - ∞
Wetgeving LEGISLATION 01/10/2002 - ∞